piektdiena, 2009. gada 20. novembris

Improvizācias teātris - kas tas ir?

Improvizēt mēs praktiski protam visi - radīt kaut ko netīši vai tīši tieši tagad, šajā mirklī. Improvizācijas teātris to piedāvā darīt kopistiski un auditorijas priekšā. Aktieri veido izrādi bez iepriekš sagatavota scenārija. Izrāde top, aktieriem sadarbojoties ar publiku. Ipmrovizatori, iedvesmas gūšanai, lūdz skatītājus nodefinēt kādu raksturīgu vadlīniju, kurai varētu sekot. Tiek lūgta kāda ideja par darbības, vietu, laikmetu, par personāžu pagātni, sapņiem... Tas ne tikai ļauj improvizatoriem nokļūt negaidītās situācijās, bet kalpo arī, kā pierādījums tam, ka izrāde notiek bez iepriekš sagatavota plāna. Augstas klases improvizatori spēj veidot tādas izrādes, ka publikai ir visai grūti noticēt scenārija neesamībai.

Teātra sports

Teātra sporta pirmsākumi Latvijā meklējami jau 1995. gadā, kad Rīgā ieradās Stokholmas improvizācijas teātris "Zupas teātris". Pirmās teātra sporta sacensības Latvijā norisinājās 1997. gadā Jelgavas lauksaimniecības universitātē. Kopš tā laika teātra sports Latvijā ir attīstījies un kļuvis ļoti populārs, jo sevišķi studentu vidū. Tēātra sporta sacensības norisinās gan studentu dienās Jelgavā, gan dažādos turīros visā Latvijā. Pagājušajā gadā arī Valmierā norisinājās Vidzemes augstskolas improvizācijas teātra "ViAGars" organizētais sporta teātra turnīrs.